crop-businessman-using-tablet-table_1098-20059

อะไรคือความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหาร?

การทำร้านอาหารไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการรักษาความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งอาหารและบริการ ตลอดจนดูแลให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบทางการเงิน แม้ว่าร้านอาหารหลายแห่งจะประสบความสำเร็จ แต่ก็มีความเสี่ยงแฝงที่อาจคุกคามธุรกิจของคุณได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

 

ส่วนใหญ่ร้านอาหารที่โพสต์โดยบุคคลทั่วไปซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวมาก่อนจะพบว่าเป็นการยากที่จะระบุพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมธุรกิจดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์ซึ่งสามารถช่วยเหลือได้ แต่ละแผนกสามารถดำเนินการโดยผู้จัดการของตัวเองได้ เช่น หัวหน้าพ่อครัวในชุดเชฟและหมวกสำหรับห้องครัว หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟที่หน้าบ้าน ฯลฯ รับจดทะเบียนบริษัท  ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่เจ้าของเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

ต่อไปนี้คือความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อร้านอาหาร และวิธีหลีกเลี่ยง

การบริการลูกค้าแย่ – นี่เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ร้านอาหารต้องเลิกกิจการ สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าคุณมีพนักงานเพียงพอที่จะดูแลลูกค้าด้วยทัศนคติที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงรีวิวที่ไม่ดีหรือการร้องเรียนจากลูกค้าซึ่งอาจส่งผลให้ธุรกิจลดลง ร้านอาหารที่ไม่ได้ให้บริการลูกค้าที่เป็นตัวเอกอาจพบว่าสถานประกอบการได้อย่างรวดเร็วสูญเสียลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งไม่รู้สึกชื่นชมหรือใส่ใจในระหว่างการเยี่ยมชมของพวกเขา การทักทายอย่างเป็นกันเองโดยเซิร์ฟเวอร์หรือบริกรสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก

คุณภาพอาหารแย่ – การบริการลูกค้าที่แย่อาจทำให้ลูกค้าต้องลาออกไป แต่ถ้าอาหารไม่ดีและไม่ตรงตามที่คาดหวังจากร้านอาหารของคุณ มันอาจจะแย่กว่านั้นสำหรับพวกเขา สิ่งนี้จะทำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าคิดว่าพวกเขาจะไม่มีประสบการณ์ที่ดีในสถานประกอบการของคุณ ซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียยอดขายและรายได้ เป็นประโยชน์เสมอที่จะจ้างคนที่เก่งที่สุดในด้านการเตรียมอาหาร เพราะหากไม่มีเชฟที่ดีและหัวหน้าทีมในครัวของคุณ คุณจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจร้านอาหารได้ ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญมากในแง่นี้ และการจ้างเชฟที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์หลายปีเป็นสิ่งสำคัญ

มาตรฐานการเตรียมอาหารไม่ดี – หากร้านอาหารไม่ระมัดระวังในการเตรียมอาหาร ลูกค้าอาจประสบปัญหาอาหารปรุงไม่สุกหรือดิบ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจและอาจส่งผลให้สูญเสียรายได้จากลูกค้าที่ไม่พึงพอใจซึ่งมักจะเลือกที่จะไม่กลับมาหากเป็นกรณีนี้ ย้ำอีกครั้งถึงความสำคัญของการจ้างมืออาชีพมากประสบการณ์มาเป็นหัวหน้าทีมครัว อีกแง่มุมหนึ่งคือความสะอาดและสุขอนามัย การดูแลให้พนักงานในครัวได้รับการฝึกอบรมเรื่องการทำความสะอาดและสุขอนามัยอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นและสิ่งของอื่นๆ เช่น หมวกเชฟ ผ้ากันเปื้อน เป็นต้น

ระดับเสียงรบกวน – ระดับเสียงรบกวนคือสิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศของร้านอาหาร หากลูกค้าไม่ได้ยินตัวเองพูด นี่อาจเป็นปัญหาใหญ่ ลูกค้าอาจไม่ต้องการกลับมาเพราะสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งไม่ดีต่อธุรกิจ

ความสามารถของพนักงาน – พนักงานคือกระดูกสันหลังของร้านอาหารใดๆ พนักงานที่ไร้ความสามารถของพนักงานสามารถสร้างข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้เป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น หากพนักงานเสิร์ฟลืมนำภาชนะหรือผ้าเช็ดปากไปพร้อมกับคำสั่งซื้อ ลูกค้าจะสังเกตเห็นสิ่งนี้ซึ่งอาจไม่กลับมาอีกเนื่องจากขาดความพึงพอใจ การปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างดีช่วยให้มั่นใจได้ว่าร้านอาหารมีพนักงานจำนวนมากที่ทุ่มเทและภักดีต่อธุรกิจ พนักงานจำเป็นต้องได้รับการดูแลเพื่อไม่ให้ออกจากงานโดยเหลือเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ในช่วงสัญญาจ้าง ส่งผลให้มีตำแหน่งงานว่างในร้านอาหารมากเกินไป ซึ่งหมายความว่าเซิร์ฟเวอร์บนพื้นน้อยลง ซึ่งหมายความว่าบริการสำหรับลูกค้าน้อยลง

ทำเลไม่ดี – ร้านอาหารที่อยู่ในพื้นที่ที่มีคนน้อยมากอาจมีปัญหาในการลอยตัว เนื่องจากจะทำให้ลูกค้าเดินเข้าไปซื้ออาหารได้ยากขึ้น

คุณภาพของวัตถุดิบ – คุณภาพหรือความสดของวัตถุดิบอาจส่งผลต่อการที่แขกรับเชิญในร้านอาหาร หากลูกค้ารู้สึกว่ากำลังกินของที่นั่งอยู่เฉยๆ มาซักพักแล้ว ก็จะไม่ถูกมองว่าเป็นที่น่าพอใจ การจัดหาวัตถุดิบสดใหม่ที่ส่งไปยังร้านอาหารทุกวันโดยซัพพลายเออร์ในท้องถิ่นสามารถแก้ปัญหานี้ได้

การแข่งขัน – อีกปัจจัยหนึ่งคือการแข่งขันจากธุรกิจอื่นในพื้นที่ เมื่อร้านอาหารแห่งหนึ่งเริ่มประสบกับยอดขายที่ลดลงหรือคุณภาพของอาหารลดลงเนื่องจากขาดพนักงาน สิ่งนี้สามารถดึงดูดลูกค้าให้ออกจากธุรกิจของเขาไปยังร้านอื่นที่มีชื่อเสียงดีกว่าหรือราคาที่ต่ำกว่าในที่อื่นๆ

อย่างที่คุณเห็นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจร้านอาหารในทางลบ และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เป็นการดีที่จะหาประสบการณ์ร่วมกัน